skip to Main Content
икона за функционалност управление на договори на consento.bg
  • възможност за избор и записване на личен лекар през платформата
  • архив с попълнените документи към НЗОК, други договори с доставчици на медицински услуги, с възможност за разпечатване
Back To Top