skip to Main Content

Тази функционалност е в процес на разработка!

  • Изписване на терапия в електронна рецепта, с фиксирана валидност, която се съхранява в профила на потребителя и която той може да разпечата и използва в аптека в случай на нужда
  • Нотификации за подсещане на потребителя за следващия прием на изписаните му медикаменти, с възможност да отложи, да отбележи че е извършил приема или че го е пропуснал
  • Нотификации към лекаря за статуса на прием от страна на пациента
  • Архив на предходната терапия на този пациент
  • Възможност за удължаване на валидността на рецептата от страна на лекаря при нужда
Back To Top