skip to Main Content
  • Личен електронно здравен архив с документацията на пациента от проведени прегледи 
  • Амбулаторни листи, епикризи, резултати от изследвания
  • Всеки документ се съхранява като pdf (с подписите на лекаря и на пациента) и като текстов файл
  • Архивът на пациента може да се филтрира по години или по тип на документа (амбулаторен лист, епикриза, изследване)
  • По преценка на пациента, той може да сподели част от своите медицински документи или целия си архив с избран от него външен лекар за определен период от време, след което да прекрати споделянето
  • Пациентът може да качва в своя Дневник – документи, които имат отношение към здравето, снимани или сканирани, във формат jpeg или pdf. Тези документи се преглеждат от лекар и могат да бъдат прехвърлени в Здравния архив на пациента
Back To Top