skip to Main Content
  • управление на съгласието кои лични данни да бъдат използвани в платформата и за какви цели, според европейския регламент за защита на личните данни
  • възможност за оттегляне на съгласие, искане за коригиране, изтриване на лични данни, забравяне на лицето
  • възможност за получаване на архив със събраните лични данни в електронен формат
Back To Top