skip to Main Content

Комуникацията между лекар и пациент никога не е била толкова лесна!

  • – споделяне на медицинска документация
  • – записване на час
  • – онлайн консултации
  • – нотификации за предстоящи прегледи
  • – разчитане на лабораторни резултати

Най-важно за пациента е да има надеждна и лесна комуникация със своя лекар. С Консенто пациентите могат да се възползват от всички удобства на съвременните технологии и да разчитат на постоянна връзка с хората, които се грижат за тяхното здраве.     

Най-важно за един лекар е да може да помогне на пациентите си. С Консенто лекарите вече няма нужда да прекарват излишно много време в административни дейности и могат да се фокусират върху диагностиката и лечението на пациентите.

Back To Top