skip to Main Content

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Cosnento, порчетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 – Зареждане с кредити

За подробни указания относно зареждането на кредити във Вашия профил в Consento, моля посетете страницата Купуване на кредити в браузър или Купуване на кредити през мобилното приложение.

Стъпка 3 – Провеждане на консултацията

3.1 – Избор на пациент и на лекар

След като приключите с плащането на избрания от вас пакет с кредити и имате налични поне 12 кредита, можете да пристъпите към провеждане на писмена консултация. Тя протича в три етапа, като първият от тях е избор на пациент, за който ще бъде проведена консултацията (за себе си, за детето си или за друг роднина, който трябва предварително да сте въвели в своя профил като роднина) и избор на лекар, към който да отправите своето писмено запитване.

Можете да изберете дежурен лекар за деца или за възрастни, или поименно някои от другите лекари, които консултират в Consento.

Дежурните лекари обикновено са едновременно няколко лекари на смяна и затова можете да очаквате по-бърз отговор от тяхна страна. Ако държите обаче да се консултирате с конкретен лекар или с конкретна специалност, би следвало да използвате бутона „Избери лекар“ с филтъра по специалности или по име да откриете лекаря, с който искате да се консултирате.

След като изберете дежурен лекар за деца или възрастни, или поименно друг лекар, следва да натиснете бутона „Писмена консултация“

3.2 – Въвеждане на текста на Вашето запитване

На този етап следва да въведете „Тема“ и „Описание“ на здравния проблем .

Опитайте се да бъдете максимално изчерпателни при описанието на Вашето запитване, за да можете да получите задоволителен за Вас отговор от лекаря.

Ако имате документи, свързани с вашето запитване (епикризи, амбулаторни листи, резултати от изследвания и т.н.) или сте направили снимки на някаква външна проява (обрив, обложен език и т.н.) можете да ги прикачите към вашето запитване с предвидените за целта бутони.

Натискането на бутона „Изпратете“ ще изпрати Вашето запитване към избраният от вас лекар.

Стъпка 4 - Получаване и прочитане на отговора от лекаря

Когато лекарят отговори на Вашето писмено запитване, ще получите нотификация на е-мейла, с който сте регистриран в Consento.

В секцията „Здравно досие“ можете да видите отговора от лекаря за тази писмена консултация, както и история на всички ваши писмени, видео, телефонни консултации, амбулаторни листи от прегледи, резултати от лабораторни изследвания до момента – по дати и вид на документа.

Прочитането на отговора от лекаря става с клик върху бутона „Виж“.

Стъпка 5 - Оценка на писмената консултация

След като се запознаете с отговора на лекаря на вашата консултация ви даваме възможност да оцените доколко сте удовлетворени от проведената писмена консултация по скала от 1 до 10. Тази оценка е за отговорът, даден Ви от лекаря.

Ако вашата оценка е по-ниска от 3, се отваря допълнително поле, в което Ви молим да посочите причината за ниската оценка.

Ако имате желание да дадете по-подробна информация за Вашата удвлетвореност от услугата като цяло и от платформата Consento, можете да го направите като отбележите с бутона „Да“ отговора на въпроса „Моля отбележете дали искате да попълните подробен въпросник за Вашата удовлетвореност от Consento“. Бутонът „Оценете“ изпраща вашата оценка към нашата база данни, за разглеждане от нашия екип.

Давайки оценка на всяка консултация, която провеждате в Consento Вие ни помагате да подобряваме непрекъснато предлаганите от нас услуги.

Back To Top