skip to Main Content

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Cosnento, порчетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 – Зареждане с кредити

За подробни указания относно зареждането на кредити във Вашия профил в Consento, моля посетете страницата Купуване на кредити в браузър или Купуване на кредити през мобилното приложение.

Стъпка 3 – Провеждане на консултацията

3.1 - Въвеждане на данни за пациента / Избор на пациент

За провеждане на писмена консултация е необходимо е да изберете вече съществуващ пациент от Вашия профил или да въведете данните за нов пациент (възрастен или дете), за когото ще провеждате телефонната консултация. Това става в секцията „Семейство“, в профила на съответния Ваш роднина или Вашия профил, ако записвате преглед за себе си.

Избирате секцията „Семейство“, която Ви отвежда до секцията „Списък с роднини“.

Там с помощта на бутона „Добавете роднини“ можета да добавите данни за Вашите непълнолетни деца. Важно е да попълните всички необходими данни за пациента – три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, роднинска връзка с Вас, за да може да запазите час за преглед.

Стъпка 3.2 - Избор на лекар

Следващата стъпка е изборът на лекар, при който искате да проведете писмена консултация..

Това става от бутона „Онлайн консултации“ в главното навигационно меню във Вашия профил.

За да проведете писмена консултация е необходимо е да имате налични минимум 12 кредита (това е цената за консултация с дежурен лекар – за останалите лекари първо вижте цените на консултациите, за да сте сигурни, че имате достатъчно кредити).

Можете да изберете дежурен лекар за деца или за възрастни, или поименно някои от другите лекари, които консултират в Consento.

Дежурните лекари обикновено са едновременно няколко на смяна и затова можете да очаквате по-бърз отговор от тяхна страна.

Ако решите да се консултирате с дежурен лекар за деца или възрастни,  следва да натиснете бутона „Задайте въпрос“.

 Ако държите обаче да се консултирате с конкретен лекар или с конкретна специалност, би следвало да използвате бутона „Избери лекар“ с филтъра по специалности или по име да откриете лекаря, с който искате да се консултирате.

След като изберете дежурен лекар за деца или възрастни, или поименно друг лекар, следва да натиснете бутона „Задайте въпрос“

3.3 – Въвеждане на текста на Вашето запитване

На този етап следва да въведете „Тема“ и „Описание“ на здравния проблем .

Опитайте се да бъдете максимално изчерпателни при описанието на Вашето запитване, за да можете да получите задоволителен за Вас отговор от лекаря.

Ако имате документи, свързани с вашето запитване (епикризи, амбулаторни листи, резултати от изследвания и т.н.) или сте направили снимки на някаква външна проява (обрив, обложен език и т.н.) можете да ги прикачите към вашето запитване с предвидените за целта бутони.

Натискането на бутона „Изпратете“ ще изпрати Вашето запитване към избраният от Вас лекар.

Стъпка 4 - Получаване и прочитане на отговора от лекаря

Когато лекарят отговори на Вашето писмено запитване, ще получите нотификация на е-мейла, с който сте регистриран в Consento.

В секцията „Здравно досие“ можете да видите отговора от лекаря за тази писмена консултация, като натиснете върху съответаната консултация,  както и история на всички ваши писмени, видео, телефонни консултации, амбулаторни листи от прегледи, резултати от лабораторни изследвания до момента – по дати и вид на документа.

Back To Top