skip to Main Content

Една от услугите, които Consento предлага на регистрираните потребители, е телефонна консултация с дежурен лекар или с поименно избран конкретен лекар от платформата. 

За целта е необходимо да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Cosnento, порчетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 – Зареждане с кредити

За подробни указания относно зареждането на кредити във Вашия профил в Consento, моля посетете страницата Купуване на кредити в браузър или Купуване на кредити през мобилното приложение.

Стъпка 3 - Въвеждане на данни за пациента

Необходимо е да въведете данните за пациента (възрастен или дете), за когото ще провеждате телефонната консултация. Това става в секцията „Семейство“, в профила на съответния Ваш роднина или Вашия профил, ако записвате преглед за себе си.

Избирате секцията „Семейство“, която Ви отвежда до секцията „Списък с роднини“.

Там с помощта на бутона „Добавете роднини“ можета да добавите данни за Вашите непълнолетни деца. Важно е да попълните всички необходими данни за пациента – три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, роднинска връзка с Вас, за да може да запазите час за преглед.

Стъпка 4 - Провеждане на телефонната консултация

4.1 - Избор на пациент и лекар

Следващата стъпка е изборът на лекар, при който искате да запазите час за преглед.

Това става от бутона „Консултирай се“ в главното навигационно меню във Вашия профил.

За да проведете телефонна консултация е необходимо е да имате налични минимум 12 кредита (това е цената за консултация с дежурен лекар – за останалите лекари първо вижте цените на консултациите, за да сте сигурни, че имате достатъчно кредити).

Можете да изберете дежурен лекар за деца или за възрастни, или поименно някои от другите лекари, които консултират в Consento.

Дежурните лекари обикновено са едновременно няколко лекари на смяна и затова можете да очаквате по-бърз отговор от тяхна страна.

Ако решите да се консултирате с дежурен лекар за деца или възрастни,  следва да наберете номера, изписан в полето до „Телефонна консултация“ или ако ползвате браузъра на телефона си, можете директно да натиснете бутона за бързо набиране на номера.

Нашите лекари провеждат телефонни консултации по график.

За да откриете търсения от Вас лекар е необходимо да изберете специалност от падащото меню „Изберете специалности“ или да направите търсене по име и / или фамилия на лекаря.

При натискане на бутона „Търсене“ се визуализира списък с един или повече лекари, отговарящи на Вашите критерии за търсене за специалност или имена.

За всеки лекар от списъка се вижда дали в момента има график за телефонни консултации или не.

За тези, които имат, ще видите активен бутон „Свържи ме“. При натискането му нашата телефонна централа ще набере избраният от Вас лекар, след което ще позвъним и на Вас и ще се осъществи телефонна връзка.Ако избраният от Вас специалист в момента е зает, Вашето желание за телефонна консултация се запазва в списък с чакащи и лекарят ще Ви позвъни при първа възможност.

Ако графикът на избраният от Вас лекар за следващите 24 ч все още не е започнал, ще видите съобщения за точния час, в който започва графикът му за телефонни консултации за съответния ден.

Ако избраният от Вас лекар няма график за телефонни консултации в следващите 24 ч, ще видите съобщение „Този лекар няма график за телефонни консултации в следващите 24 часа.“

4.2 Свързване с телефона на лекаря и провеждане на консултацията

Консултация с дежурен лекар

Директно набирате телефонния номер, изписан в полето до текста „ТЕЛЕФОННА КОНСУЛТАЦИЯ“ на профила Дежурен лекар – деца или Дежурен лекар – възрастни. Ако сте влезли в Consento през браузъра на мобилния си телефон, можете да натиснете директно бутона и номерът ще се зареди директно за избиране от телефона Ви.

При набирането на този номер от Ваша страна нашата телефонна централа започва да звъни на някой от лекарите, които са дежурни в момента. Ако лекарят вдигне, тел. централа Ви свърза и провеждате своята телефонна консултация. Ако всички дежурни лекари в момента са заети, Вашето позвъняване се запазва в списък с чакащи, връзката прекъсва и лекарят ще Ви върне обаждане при първа възможност спрямо поредността Ви в този списък с обаждания.

Консултация с избран от Вас поименно лекар

Не набирате директно телефонен номер, а е необходимо да кликнете върху бутона „Свържи ме“. При активирането му нашата телефонна централа ще набере избраният от Вас лекар, след което ще позвъним и на Вас и ще се осъществи телефонна връзка. Ако избраният от Вас специалист в момента е зает, Вашето позвъняване се запазва в списък с чакащи, връзката прекъсва и лекарят ще Ви върне обаждане при първа възможност спрямо поредността Ви в този списък с обаждания.

4.3 Край на консултацията и заплащане

След като Вашата консултация с лекаря приключи, от Вашия профил автоматично ще бъдат удържани броя кредита, съответстващи на цената за телефонна консултация на избрания от Вас специалист.

В случай на нужда от допълнителни уточнения по вашия случай или при прекъсване на консултацията по технически прицини (например загуба на сигнал), лекарят може да Ви позвъни допълнително, без да Ви се удържат кредити за това. 

Back To Top