skip to Main Content

Една от услугите, които Consento предлага на регистрираните потребители, е телефонна консултация с дежурен лекар или с поименно избран конкретен лекар от платформата. 

За целта е необходимо да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Cosnento, порчетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 – Зареждане с кредити

За подробни указания относно зареждането на кредити във Вашия профил в Consento, моля посетете страницата Купуване на кредити в браузър или Купуване на кредити през мобилното приложение.

Стъпка 3 - Въвеждане на данни за пациента

Необходимо е да въведете данните за пациента (възрастен или дете), за когото ще провеждате телефонната консултация. Това става в секцията „Семейство“, в профила на съответния Ваш роднина или Вашия профил, ако записвате преглед за себе си.

Избирате секцията „Семейство“, която Ви отвежда до секцията „Списък с роднини“.

Там с помощта на бутона „Добавете роднини“ можета да добавите данни за Вашите непълнолетни деца. Важно е да попълните всички необходими данни за пациента – три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, роднинска връзка с Вас, за да може да запазите час за преглед.

Стъпка 4 - Провеждане на телефонната консултация

4.1 - Избор на пациент и лекар

Следващата стъпка е изборът на лекар, при който искате да проведете телефонна консултация.

Това става от бутона „Консултирай се“ в главното навигационно меню във Вашия профил.

За да проведете телефонна консултация е необходимо е да имате налични минимум 12 кредита (това е цената за консултация с дежурен лекар – за останалите лекари първо вижте цените на консултациите, за да сте сигурни, че имате достатъчно кредити).

Можете да изберете дежурен лекар за деца или за възрастни, или поименно някои от другите лекари, които консултират в Consento.

 

Дежурните лекари обикновено са едновременно няколко на смяна и затова можете да очаквате по-бърз отговор от тяхна страна.

Ако решите да се консултирате с дежурен лекар за деца или възрастни,  следва да наберете номера, изписан в полето до “Телефонна консултация”, като това става най-лесно и бързо с натискане на бутона “Свържи ме”.

Нашите лекари, когато не консултират като Дежурен лекар, провеждат поименни телефонни консултации по предварително зададен от тях график на месечна база.

За да откриете търсения от Вас лекар е необходимо да изберете специалност от падащото меню „Изберете лекар“, след което да изберете специалност или да направите търсене по име и / или фамилия на лекаря.

При натискане на бутона „Търсене“ се визуализира списък с един или повече лекари, отговарящи на Вашите критерии за търсене за специалност или имена.

Ако не сте избрали конкретна специалност или не сте въвели име на лекар и натиснете бутона „Търсене“, ще се визуализират всички лекари, които имат график за телефонни и писмени консултации за текущия месец.

За всеки лекар от списъка се вижда дали в момента има график за телефонни консултации, кога в следващите 24 часа ще има такъв график или няма график.

За тези, които имат в момента активен график за телефонни консултации, ще видите активен бутон „Свържи ме“. При натискането му нашата телефонна централа ще набере избраният от Вас лекар, след което ще позвъним и на Вас и ще се осъществи телефонна връзка.Ако избраният от Вас лекар в момента е зает, Вашето желание за телефонна консултация се запазва в списък с чакащи и лекарят ще Ви позвъни при първа възможност.

Ако графикът на избраният от Вас лекар за следващите 24 ч все още не е започнал, ще видите съобщения за точния час, в който започва графикът му за телефонни консултации за съответния ден.

Ако избраният от Вас лекар няма график за телефонни консултации в следващите 24 ч, ще видите съобщение „Този лекар няма график за телефонни консултации в следващите 24 часа.“

4.2 Свързване с телефона на лекаря и провеждане на консултацията

Консултация с дежурен лекар

Директно набирате телефонния номер, изписан в полето до текста „ТЕЛЕФОННА КОНСУЛТАЦИЯ“ или натискате бутона „Свържи ме“, който директно зарежда номера на Дежурния лекар в менюто на Вашия телефон за провеждане на телефонни разговори (т.е. все пак трябва да натиснете и зелената слушалка за набиране).

При набирането на този номер от Ваша страна нашата телефонна централа започва да звъни на някой от лекарите, които са дежурни в момента. Ако дежурен лекар вдигне, тел. централа Ви свърза с него и провеждате своята телефонна консултация. Ако всички дежурни лекари в момента са заети, Вашето позвъняване се запазва в списък с чакащи, връзката прекъсва и лекарят Ви връща обаждане при първа възможност, спрямо поредността Ви в този списък с обаждания.

Консултация с избран от Вас поименно лекар

Не набирате директно телефонен номер, а е необходимо да кликнете върху бутона „Свържи ме“. При активирането му нашата телефонна централа ще набере лекаря, след което ще позвъним и на Вас и ще се осъществи телефонна връзка. Ако избраният от Вас лекар в момента е зает, Вашето позвъняване се запазва в списък с чакащи, връзката прекъсва и лекарят Ви връща обаждане при първа възможност спрямо поредността Ви в този списък с обаждания.

4.3 Край на консултацията и заплащане

След като Вашата консултация с лекаря приключи, от Вашия профил автоматично се удържат броя кредита, съответстващи на цената за телефонна консултация на избрания от Вас лекар.

В случай на нужда от допълнителни уточнения по Вашия случай или при прекъсване на консултацията по технически прицини (например загуба на сигнал), лекарят може да Ви позвъни допълнително, без да Ви се удържат кредити за това. 

Back To Top