skip to Main Content

Една от услугите, които предлагаме на потребителите, регистрирани в Consento е Електронно здравно досие. Благодарение на тази услуга имате достъп до Вашата медицинска документация и тази на Вашите деца от всяка точка на света, по всяко време.  

За да ползвате услугата е необходимо да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Cosnento, порчетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 – Зареждане с кредити

За подробни указания относно зареждането на кредити във Вашия профил в Consento, моля посетете страницата Купуване на кредити в браузър или Купуване на кредити през мобилното приложение.

Стъпка 2 - Разглеждане на здравното досие

Ако вече сте били на преглед в някое от медицинските дружества, които ползват услугата Електронно здравно досие на Консенто, във Вашия профил вероятно вече присъстват някои от следните сканирани документи:

  • амбулаторен лист от преглед
  • резултат от лабораторно изследване
  • етапна епикриза от престой в стационар
  • други

Разглеждането на тези документи става през секцията „Здравно досие“. 

От падащото меню за избор на пациент можете да зареждате електронното здравно досие за себе си или за детето си / децата си.

От падащото меню години можете да филтрирате в коя година е търсеният от Вас документ.

От филтъра „Категории“ можете да променяте какъв тип документи  да се визуализират (Прегледи, Изследвания и т.н.) .

За писмените консултации можете да прегледате съдържанието им с бутона „Виж“, а всички сканирани документи директно се свалят на Вашия телефон във формат pdf, който можете да разгледате.

Имате опция да качите медицински документи, снимани от Вас или които имате във формат jpeg, с максимален размер до 10 МВ. Това става през бутона „Качи снимка“ над филтъра за избор на пациент. 

В тази страница трябва да изберете името на пациента, за когото качвате файл и с един от двата бутона – за избор на файл от паметта на телефона или за заснемане през камерата на мобилния Ви телефон.  

На екрана се изписва името на Вашия файл и се появява бутон „Качи“, с който запазвате файла към Вашия профил или го отказвате с клик върху бутона „Отказ“.

Получвате съобщение за успешно запазване на файла, след което той се появява в общия списък с документи, както и в категория „Други“.

Ако използвате опцията за качване на снимка през камерата на телефона си трябва да предвидите, че ако телефонът Ви прави снимки с размер над 10 МВ, вероятно няма да успеете да качите снимката във Вашия профил.

Back To Top