skip to Main Content

Писмените и телефонните консултации с лекар в WebСъветник се заплащат с т.нар. кредити, които Вие трябва да закупите предварително. Кредитите са средство за разплащане, което има ясно посочена левова равностойност в WebСъветник. Те са въведени с цел улеснение, защото се съхраняват във Вашия профил и могат да се използват, когато Ви потрябват. Т.е. ако се откажете по някаква причина от запазения за консултация час, предплатените кредити за консултацията се възстановяват във Вашия профил и можете да ги използвате за запазване на друг час на друга дата или за писмена консултация.

Закупуването на кредити става през платформата на еРау. В нея можете да извършите разплащане с дебитна или кредитна карта, през профила си в еРау, на банковат с В-рау или в офис на EasyPay. Информацията за вашите карти се обработва от еРау, а не от WebСъветник и при нас не остава никаква информация от вашите карти за разплащане.

Back To Top