skip to Main Content

Consento за лекари - описание на модулите

Снимка към статията Болницата на бъдещето в сайта на Консенто

Consento за лекари е създаден с идеята да улесни ежедневието на лекарите в България и да повиши тяхната ефективност, така че да могат отделят повече време за диагностика и лечение на своите пациенти. Consento за лекари предлага следните модули, които са насочени към най-честите проблеми в ежедневието на лекаря:

КРАТКО ВИДЕО CONSENTO ЗА ЛЕКАРИ

Можете да създавате всякакъв тип смени в нашия календар, спрямо типа прегледи, които ще провеждате – профилактика, остри, майчино, детско здравеопазване, домашни посещения, диспансерни – както и да ги комбинирате по най-удобния за вас начин в рамките на един и същ ден. Може да дефинирате кои типове прегледи да са налични за записване на час онлайн от пациентите и кои – да бъдат налични за служебно запазване на час само от Вас или Вашия помощен персонал.

За всеки тид преглед, дефиниран от Вас, можете да заложите различна продължителност на прегледа – започвайки от 5 минути минимална продължителност и стигайки до най-удобната за вас, кратна на 5 минути.

Напр. за остър преглед можете да заложите 15 минути, а за профилактичен – 25 минути.

Даваме възможност на Вашите пациенти сами да проверят Въведения от Вас график и да преценят кога е най-удачно за тях да Ви посетят. Те могат да направят това през уеб портала или мобилното приложение Консенто, като всеки записан час се отразява във Вашия график в реално време – можете да следите записаните часове в уеб портала или в мобилното приложение за лекари. При анулиране на час от страна на пациента или от Вас, другата страна (пациент, лекар) получава нотификация, че часът е отменен.

Нашият календар е изключително гъвкав – можете да дефинирате почивки в определени часови интервали, както и да записвате т.нар. извънредни прегледи – дори когато целият Ви график е запълнен. Така имате пълна статистика за всички прегледи (дори извънредните, защото винаги има извънредни) и не допускате хаос в работната си програма.

Ако сте групова практика или пък личен лекар, който работи в няколко населени места, нашият календар ще покрие и тези нужди – можете да добавяте много лекари и много населени места към един общ изглед на календара, така че Вашият персонал, който записва часове, да е максимално улеснен.

За всеки записан час за преглед може да бъде зададен различен статус – насрочен, потвърден, чакащ, приключил, неявил се. Всяка промяна в тези статуси се записва и в историята на промените.

При наличие на повече от един лекар в практиката и/или работа в повече от един медицински център или населено място, за улеснение при запсването на часове сме създали филтри, с които може да се покаже графика само на един от лекарите или само за едно от работните места на съответния лекар. 

Въвели сме и 2 вида изглед на календара – дневен, който е по-полезен при наличието на много лекари и седмичен, когато се записват часове само за един лекар.

Календарът поддържа опция за въвеждане на  месечна норма от часове, които всеки от лекарите следва да изработи и възможност разликата на реалните часове спрямо нормата да се пренася към бъдещи периоди, за да бъде наваксана или компенсирана.

Предвидили сме възможност записването на часове да се извършва от специализиран медицински кол-център, който предлагаме като допълнителна услуга със съдействието на партньорите ни от Верум Здравен Мениджър. Така Ви освобождаваме напълно от административните грижи по записването на час за преглед и Ви оставяме повече време за същинската медицинска дейност.

Създаването на месечен график в нашия календар отнема само няколко минути, защото става с влачене на мишката върху съответния ден от календара. За дни, в които графикът се повтаря, пък има опция за copy-paste на цял един ден върху друг.

Всяко действие в календара – запазване на час, преместване за запазен час, изтриване на час, промяна на статуса на часа се пази в подробен архив, от който във всеки един момент може да се направи проверка кога и от кого е направена дадена промяна. Така се избягват конфликти и неясноти при застъпване или липса на запазен час.

Ние ще Ви помогнем да вкарате в платформата цялата си пациентска листа. Всеки пациент получава служебен профил, който може да активира и използва по негово желание. А Вие имате пълна история на комуникацията с Вашите пациенти (е-мейли, СМС-и, телефонни обаждания, записани часове за преглед, проведени онлайн консултации, административни и медицински документи и т.н.)

Към профила на всеки Ваш пациент има подробна демографска и контактна информация, с опция да добавяте бележки за отделен пациент или за цяло семейство. Семействата са ясно обособени, за адекватно управление на профилите на пациентите деца.

С Consento можете да изпращате съобщения до 1 или няколко пациента по е-мейл и / или СМС – напр. покани за профилактични прегледи, уточнения по назначено лечение, разчитане на лабораторни резултати и други.

 

Предоставяме възможност за изпращане на е-мейл / СМС кампании до стотици и хиляди пациенти наведнъж –  напр. информация  за промени в начина на обслужване, напомняне за профилактичен преглед на родените през дадена година, други новини. При желание от Ваша страна кампаниите могат да бъда управлявани от нашия партньор Верум Здравен Мениджър.

За всяка изпратена кампания се съхранява отчет с подробна статистика за: получени, прочетени, отхвърлени, невалидни е-мейл или телефон.

 • Нотификации за предстоящи прегледи, онлайн консултации, резултати от изследвания

Consento изпраща автоматични нотификации до пациентите за предстоящи прегледи, отговори на писмени консултации, резултати от изследвания и други медицински и административни събития, в зависимост от конкретните нужди на лекаря или медицинското заведение.

За всички е ясно, че живият преглед не може да бъде заменен от дистанционна консултация. Но още преди пациентът да посети кабинета на лекаря, както и след проведен преглед, възможността за контакт между лекаря и пациента може да спести време и усилия и на двете страни. 

В Consento можете да предложите на пациентите си опция за писмена или телефонна консултация с Вас, без да давате личния си е-мейл или телефон и с възможност да отговорите тогава, когато е най-удобно за Вас. По време на такава консултация можете да уточните въпроси от вида:

 • от какъв вид преглед или специалист има нужда пациентът
 • има ли нужда от предварителни изследвания, за да се спести време
 • уточняване на вече назначена терапия (ако даден медикамент не е наличен в аптеките, има странични ефекти от приема или е възникнала необходимост от промяна на дозировката, както и при промяна в състоянието на пациента)
 • проследяване на динамично променящо се състояние и обратна връзка от пациента за ефекта от лечение
 • разчитане на резултати от лабораторни изследвания, които отнемат повече време и не са били налични по време на прегледа

Всички пациентски запитвания се подреждат в т.нар. „опашка“, според поредността на постъпването им и лекарят може да им отговори в удобно за него време.

Consento поддържа и 24 часа / 7 дни в седмицата екип от дежурни лекари, които обслужват запитвания от пациентите, регистрирани в платформата.

Consento  предлага възможност за наемане на до 2 собствени телефонни линии, обслужвани от модерна телефонна централа (за административни и медицински въпроси).

Телефонната централа поддържа:

 • Опашка с обажданията, с данни за пациента, който е звънял.
 • Архив със запис на разговорите, с възможност за прослушване при нужда.
 • Възможност за служебно съобщение при позвъняване в неработно време или при отсъствие на лекаря.

 

Списък с възможност за отваряне на документа и сваляне в pdf формат на всички амбулаторни листи от прегледи, изследвания, епикризи, онлайн консултации, болнични, документи от ЛКК, протоколи и др. С опция за преглед, редактиране, маркиране като грешен документ, изтриване и печат.

Всяка едно промяна по документите в здравното досие на пациента се записва в подробна историческа справка, така че Вашият архив да е в пълно съответствие с изискванията по GDPR

Всеки пациент може при желание да качи в Consento собствена медицинска документация или снимки на своето състояние (напр. обривни единици, промени по кожата, лигавиците и т.н.). Тези документи са видими за неговия лекуващ лекар, а при необходимост могат да бъдат споделени и с други лекари. Лекарите също могат да качват документи в досиетата на своите пациенти.

Предвидили сме опция за качване в профила на пациента на всички сканирани административни документи – бланки за избор на личен лекар, различни договори, съгласия за взимане на кръв, за венозни вливания, за обработка на лични данни и т.н.

Всички документи са в pdf формат с опция за печат, което много улеснява предоставянето им в случай на нужда.

В профила на пациента има полета (тип чекбокс), които показват кои са задължителните документи, които трябва да присъстват в архива за този пациент и дали има пропуски в набавянето им.

Consento предлага 2 различни опции за обслужване на телефонните обаждания от Ваши пациенти.

Първата опция е собствен кол център – Consento и партньорската организация  Верум осигуряват необходимия софтуер и хардуер, включително телефонни номера от телеоператор, а всички обаждания се обслужват от Вас и нает от Вас персонал.

Втората опция е нает кол-център, при която цялата грижа за обажданията се поема от Consento и Верум.

Вижте подробностите по-долу.

Consento предлага услугата собствен кол-център, която включва:

1.Телефонен номер за медицински запитвания (връзка с лекар)

2. Телефонен номер за административни запитвания

3. Дигитална телефонна централа Asterisk, със следните функционалности:

 • Архив на всички разговори с опция за прослушване
 • Гласово меню
 • Визуализиране на профил на пациента при позвъняване на номер от базата данни
 • Click to call – бързо прозвъняване на пациенти с един клик
 • Подробни статистики за дейността на кол центъра (брой обаждания, брой пропуснати, брой върнати и т.н.)
 • Опашка с пропуснати разговори, поддържане на множество опашки
 • Опция за обработване на обаждания с предимство (рейтинг на потребителите)
 • Опция за blask list с номера (винаги дава заето при позвъняване)
 • История на разговорите с конкретен пациент
 • Търсене по телефонен номер и още 12 параметъра
 • Подробен списък със статуси на разговорите (приет, пропуснат, от кой регистратор и т.н.) с дата и час

Ако нямате собствен административен ресурс за поддръжка на 2 телефонни номера (медицински и административен) за обслужване на Вашите пациенти, можете да се възползвате от услугата „нает кол-център“. Всички обаждания на Ваши пациенти се поемат от екипа на Верум Здравен Мениджър, а Вие плащате месечна такса спрямо броя проведени разговори.

Мобилното приложение за лекари включва следните функционалности:

 • график с предстоящите прегледи и онлайн консултации
 • архив с изминалите прегледи и консултации
 • достъп до профил на пациента 
 • нотификации за записани / отменени прегледи
 • опция за лесно прозвъняване
 • изпращане на писмени съобщения до пациент

 

Мобилното приложение за лекари включва следните функционалности:

 • записване на час за преглед
 • провеждане на писмена и телефонна консултация
 • достъп до електронно здравно досие
 • редакция на лични данни, управление на данни по GDPR
 • добавяне на други пациенти-роднини (деца, брачни партньори, възрастни родители)
 • нотификации за нов документ в досието, записан / отменен час, съобщения от лекар

 

Платформата Consento е изградена така, че да отговаря на изискванията на Европейската директива по защитатат на личните данни на потребителите (GDPR). Освен всички технически и софтуерни мерки за защита на съхраняваните данни, в Consento са предвидени следните функционалности:

 • Форма за съгласие за обработка на лични данни, с възможност за попълване онлайн, за качване на сканирана хартиена форма или за взимане на съгласие по телефона от кол центъра
 • Възможност за оттегляне на съгласие онлайн или на място в мед. заведение
 • Възможност за сваляне на личните данни на пациента с един бутон от администратор или от самия пациент през профила му в Консенто
  Възможност за анонимизация и архивиране на данните при оттегляне на съгласие
 • Подробни репорти за всеки нов запис, редакция, изтриване, архивиране на лични данни в платформата Consento
Back To Top