skip to Main Content
икона за функционалност нотификации на cosnento.bg
  • възможност за избор на типа предпочитана нотификация – е-мейл или СМС
  •  нотификации за успешно записан час за преглед, за отговорена писмена консултация, за престоящ профилактичен преглед и т.н.
  • архив с всички изпратени до момента нотификации
Back To Top