skip to Main Content
писмена или телефонна консултация с лекар в consento.bg
  • възможност за телефонна или писмена консултация с дежурен лекар (за деца / за възрастни) или с избор поименно на конкретен лекар
  • филтър за избор на медицинска специалност, медицинска организация, име на лекар
  • отговор на писмената консултация в рамките на 24 ч, отговор на телефонната консултация – до 2 часа (от дежурен лекар)
  • архив с въпросите и отговорите от писмените консултации
  • възможност за прикачване на снимки или други документи при изпращане на запитване в рамките на писмена консултация
  • лекарят също може да прикачи снимки или документи (при нужда) към своя отговор на писмена консултация
  • функция „опашка“ – ако в момента на обаждането за провеждане на телефонна консултация няма свободен дежурен лекар, обаждането влиза във виртуална „опашка“ и се връща към пациента от първия освободил се дежурен лекар
  • телефонната консултация с конкретен лекар (за разлика от тази с дежурен) се провежда в конкретни часове, обявени от лекаря като график за телефонни консултации
Back To Top