skip to Main Content

Консенто пази информацията за своите потребители, спазвайки най-високи стандарти.

Европейският съюз прие един документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който ние ще наричаме просто „Регламента“, с цел да защити използването на личните данни на потребителя. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до потребителя и чрез която той може да бъде идентифициран. Използването на лични данни на потребителя Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато потребителят използва услугите на сайта https://consento.bg („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

Принципи за защита на личните данни на потребителите

Законосъобразност и прозрачност

Обработваме личните данни на потребителите в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към потребителите, когато им предоставяме нашите услуги;

б) със съгласието на потребителите, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно потребителско преживяване; или

г) с друга законосъобразна цел.

Потребителят сам решаваш дали и как да използвате услугите ни. Регистрационните форми, които попълва потребителят имат обозначени задължителни полета, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

Право на информиран избор

Винаги предоставяме на потребителите точна информация и им даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от тях, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

Достъп до данните на потребителя

Предоставяме  разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас лични данни на потребителите.

Ограничение на целите

Използваме личните данни на потребителите само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

Сигурност на данните

За да защитим личните данни на потребителите от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме и изискваме същото ниво на сигурност от нашите партньори, на които я предоставяме, за да изпълним поетите към потребителите задължения.

Отчетност за по-нататъшен трансфер

Споделяме личните данни на потребителите с трети страни само ако те са задължени да им осигурят същите нива на защита, каквито осигуряваме ние.

Как използваме данните на потребителите

Consento събира и използва лична информация на потребителите, за да можем да изпълним задълженията си към тях като потребители на нашите услуги, описани в Общите условия. Ето няколко примера как го правим:

По силата на договора между нас

Използваме лични данни на потребителите/тези на техните деца, за да можем да изпълним задълженията си към тях. Данните са ни необходими, за да можем да поддържаме активна комуникация с потребителите/ родители/настойници във връзка с нашите услуги (например за извършване на консултация, за направено плащане и други). Най- вече използваме данните на потребителите, за да предлагаме съобразени с нуждите им услуги.

За да осигурим, че потребителите могат да ползват сайта на https://consento.bg, поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме услуги и функции, към които потребителите могат да проявят интерес.

Защита на самоличността ти

Ние се грижим за сигурността на информацията на потребителите, която се съхранява при нас. Когато взаимодействат с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на самоличността на потребителите/родители/настойници, като например потребителско име и парола, преди да дадем достъп до личните данни на потребителя.

Проучвания и иновации

Създаваме нови функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.

Реклама

Предоставяме промоционални оферти в съответствие с интересите за услуги на потребителите на Консенто . Това може да е свързано с инструментите за автоматично събиране на данни. Може да споделяме част от информацията за потребителите с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да показваме реклами, които представляват интерес за потребителя. За да научиш повече, прочети по-долу Как Консенто използва инструментите за автоматично събиране на данни и как можеш да се откажеш от това.

Какви данни на потребителите събираме

Личните данни, които събираме от потребителите, зависят от услугите, които те използват и може да включват следното:

Информация, която потребителят предоставя директно

Информация за обратна връзка с потребителя (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

Данни, необходими за обработване на плащанията и за предотвратяване на измами.

Данни за акаунта – информация за това как потребителят купува или се регистрира за нашите услуги, видовете услуги, хронология на трансакциите и плащанията, както и друга информация, свързана с акаунта на потребителя.

 • Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти на потребителя.
 • Демографски данни – например държавата, в която потребителя живее, пол, възраст, деца и т.н.
 • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите на потребителя във връзка с нашите услуги (от това, което потребителя споделя с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията на потребителя за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която предоставяме.
 • Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които потребителят ни предоставя при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията на потребителя.

Моля обърнете внимание, че потребителят не е длъжен да споделя личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако избере да не ни сподели тази информация, няма да можем да предоставим на потребителя нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията на потребителя.

Информация, която събираме автоматично, когато потребителят използва нашите услуги

 • информация за посещението и активността в нашия уебсайт, включително съдържанието, които потребителят разглежда и използва. Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки и уеб отметки. За да научите повече, прочетете Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни.
 • анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите услуги. В хода на работата си прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността потребителят да бъде идентифициран чрез използване на тези данни с наличните технологии.

Информация от трети страни

 • Получаваме информация от трети страни, която смятаме за достоверна и която е обществено достъпна. Подобна информация са лични данни като име, адрес, имейл адрес, интереси и определени демографски данни.
 • За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме вашите фирмени данни за контакт от определено длъжностно лице от вашата организация. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните данни на потребителя, когато той използва нашите услуги или когато комуникира с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

Как опазваме данните на потребителя

В Консенто въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

 Как споделяме данните на потребителя

Споделяме личните данни на потребителите в следните случаи:

 • Споделяне с доставчици на услуги

  Използваме доставчици на услуги, които вършат определени дейности от наше име. Тези доставчици на услуги може да са разположени както в страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти, клиентска поддръжка, персонализиране на съдържание, ИТ услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни. Нашите доставчици на услуги са задължени по силата на нашите правоотношения и законовите регулации да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно нашите указания.

 • Корпоративни трансакции

  Ако в някакъв момент Консенто реши да преструктурира дейността си, може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални купувачи или да получаваме лична информация от продавачи, като наше задължение е да осигурим адекватна защита за личните данни на потребителите при този тип трансакции.

 • Спазване на закона

  Можем да споделяме личните данни на потребителите, ако сме длъжни да: (а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или (г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

      Реклами и предложения в сайтове на трети лица

 • Консенто има реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за Как Консенто си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.
 • Освен това използваме и позволяваме на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни, за да определяме как взаимодействате с нашия уеб сайт, съобщения и услуги, както и с определени партньорски уеб сайтове, и да идентифицираме интересите ви, да създаваме профили и сегменти по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за вас Услуги. За допълнителна информация разгледайте Как Консенто си служи с инструментите за автоматично събиране на данни.

Как Консенто си служи с инструментите за автоматично събиране на данни

Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, уеб отметки и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите услуги. Правим това, за да разберем как използваш нашите услуги и да подобрим потребителския ти опит.Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.

Какво са „бисквитките“?

„Бисквитките“ или „Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки“?

Консенто използва „бисквитки“, за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Чрез тях създаваме и анонимна статистика (относно поведението на потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта. Целта е Консенто да предоставя оптимални резултати лично за Вас.

Какви „бисквитки“ използваме?

Консенто използва два вида „бисквитки“ – „сесия“ и „фиксирана“. Бисквитките „сесия“ са временни файлове, които са на Вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). Бисквитките „фиксирани“ („fixed“) се пазят за срока, посочен в параметрите на „бисквитките“ или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

Тук описваме по-подробно всички видове „бисквитки“:

A. Видове бисквитки. Тип – необходимостта на услугата:

 • Необходими

Те са необходими за правилното функциониране на сайта или за дадена функционалност, която потребителят желае да използва.

 • Функционални

Те са важни за изпълнението на услугата, защото: служат за подобряване на функционалността на услугата и са предназначени да осигурят високо ниво на функционалност на услугата. Тяхното заключване ще доведе до неправилното функциониране на някои процеси.

 • Бизнес

Те спомагат за изпълнението на бизнес процесите на сайта. Блокирането им няма да попречи на пълната функционалност на сайта. Блокирането им може да доведе до понижено ниво на обсужване или поддръжка. Тази категория включва например „бисквитките“ при провеждането на различни маркетинг кампании.

Б. Видове бисквитки според времето, за което бисквитките ще бъдат запазени в устройството на потребителя:

 • Временни бискивитки

Бисквитките, поставени по време на престоя в сайта (сесията). Те се заличават, когато сесията е прекратена.

 • Постоянни бисквитки 

Те остават в устройството на потребителя за определен период или без срок на изтичане.

В. Видове бисквитки според произхода – администраторът, който управлява бисквитките:

 • Бисквитки от сайта

Бисквитки, поставени директно от собственика на сайта.

 • Външни бисквитки 

Бисквитки, поставени от трети страни, със съгласието на собственика на сайта.

Забележка: Бисквитките може да се активират от сървърите на партньор от друго място – друга държава или дори различна правна система. Те може да имат други стандартни политики за бисквитките, различни от упоменатите в този документ.

Г. Според преследваната цел

 • Конфигуриране на услугите

Използват настройките, функциите и други услуги на сайта.

 • Безопасност и надеждност на услугата

Осигуряват възможности за проверка на автентичността и оптимизират производителността на сайта.

 • Заверка

Предоставят информация, когато потребителят е извън линия (офлайн), така че сайтът да може да запази съответната информация и функции.

 • Сесия състояние

Записват информацията за това как потребителят използва сайта. Те могат да включват най-посещаваните страници или съобщения за грешки, които се появяват на някои страници. Бисквитките се използват за съхранение на т.нар. „състояние на сесията“, за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на сърфиране.

 • Процеси

Позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции.

 • Реклама

Позволяват показването на реклами и съобщения извън платформата на други сайтове, които са по-интересни за потребителите, за да може съдържанието на платформата да е максимално полезно.

 • Местоположение

Позволяват персонализиране на информацията, показвана за местоположението на потребителя.

 • Анализ и изследвания, одит на аудиторията

Позволява на собственика на сайта да разбере по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобри и развие продукта и услугите. Обикновено собственикът на сайта или изследващата компания събира анонимна информация и данни за тенденциите на процеса, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни.

 • Упражняване на твоите права и връзка с нас“Бисквитките“ и личните данни

  Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

 • Изтриване на „бисквитки“ и отказ

  Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

  Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът ви до някои функции и части от съдържание в Consento.

  За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите ви, посетете на www.youronlinechoices.eu/bg

 • Какво са уеб отметки

  Уеб отметката (нарича се също уеб маяк или чист GIF) е прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), което се вмъква в онлайн съдържание, видеоклип или имейл и позволява на сървър да чете определен тип информация от устройството ти, като например кога си разгледал определено съдържание или конкретно съобщение по имейл.

 • Кога използваме уеб отметки

  Използваме и позволяваме на избрани трети страни да използват уеб отметки (обикновено в комбинация с бисквитки), за да обобщаваме информация за използването на уеб сайта ни от теб, взаимодействията ти по имейл или други средства за комуникация, да измерваме ефективността и да ти предлагаме подходящо съдържание и реклами.

  Можем например да вмъкваме уеб отметки в имейл съобщения или бюлетини, за да определяме дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

 • Отказ от уеб отметки

  Тъй като уеб отметките са същите като всяко друго искане за съдържание, включено в създаването на уеб страницата, не можеш да ги откажеш или да изключиш. Имаш евентуално възможност да деактивираш уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляш изображения, съдържащи се в съобщенията, които получаваш (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния ти компютър). Трябва да се има предвид, че това действие не винаги ще отмени уеб отметка или други инструменти за автоматично събиране на данни от имейл съобщение поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация в тази връзка разгледай информацията, предоставена със софтуера за имейл или от доставчика на услугата.Уеб отметките могат да бъдат спрени при определени обстоятелства, като изключиш бисквитките или промениш настройките за бисквитките в браузъра си.

Потребителите имат право на достъп до всички лични данни, които са ни предоставили, или които съхраняваме за тях. Имат право също така да заявят коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните си данни, както и да изискват разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането на потребителя може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 • Право на достъп

  Потребителят може да поиска от нас потвърждение за това дали обработваме негови лични данни и ако отговорът е да, да поиска достъп до тях. Това става като изпратите искане до нас на адреса посочен по-долу.

 • Право на корекция

  Можете да поискате от нас да коригираме Ваши неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 • Право на възражение

  Ако обработваме Вашите данни на основание наш легитимен интерес, имате право да възразите по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

  При определени обстоятелства е възможно да поискате от нас да изтрием Вашите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да Ви предоставяме нашите услуги.

 • Право на ограничаване на обработката

  Можете да поискате от нас ограничаване в обработването на личните Ви данни. В този случай съответните данни ще бъдат маркирани и ще могат да се обработват от нас само за определени цели.

 • Право на преносимост на данните

  При определени обстоятелства е възможно да имате право да получите своите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран често използван формат, който може да се разчете от машина (напр. в дигитален формат) и да поискате прехвърляне на тези данни към друго лице, без ние да възпрепятстваме това, ако такова прехвърляне е технически изпълнимо.

 • Право на подаване на жалба пред надзорен орган

  Ако мислите, че Вашите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса.

  Можете да се свържете и с местните органи по защита на личните данни и да подадете жалба при тях, по-специално ако живеете в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

  В България това е Комисията за защита на личните данни:

  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  Уебсайт: www.cpdp.bg

  Електронна поща: kzld@cpdp.bg

  Тел: 00359 2 9153518

Заявка за упражняване на описаните по-горе права можете да пуснете на нашата Страница за работа с вашите лични данни 

Свържете се с нас

Ние в Консенто ценим Вашето мнение. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за защита на личните данни, събирането и използването на Вашите лични данни или във връзка с евентуално нарушение на закона за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на:

ДПО: Даниела Кръстева Кръстева-Желязкова

България

гр. София, общ. Столична, обл. София – област

1000

бул. България 51А

+359898777326

daniela.zheliaskova@verum.bg
Back To Top