skip to Main Content

Една от услугите, които Consento предлага на потребителите, използващи мобилното приложение, е запазване на час за преглед онлайн. Тази услуга може да се ползва от всички пациенти, които имат регистриран и активиран профил в УебСъветник, за записване на час за преглед в медицинските организации и лекарите, които ползват услугата онлайн график на Consento.

Вече можете да запазите онлайн час за преглед при желания от Вас общопрактикуващ лекар или специалист, в посочените лечебни заведения, напълно самостоятелно, без да се налага да звъните в кол-центъра.

За целта е необходимо да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1 – вход / регистрация

Ако нямате регистрация и активен профил в Consento, прочетете първо страницата Регистрация през браузър или Регистрация през мобилното приложение  

Стъпка 2 - Данни за пациента

Необходимо е да въведете данните за пациента (възрастен или дете), за когото ще запазвате час за преглед. Това става в секцията „Семейство“, в профила на съответния Ваш роднина или Вашия профил, ако записвате преглед за себе си.

Избирате секцията „Профил / Семейство“, която Ви отвежда до секцията „Семейство“.

Там с помощта на бутона „Добавете роднини“ можета да добавите данни за Вашите непълнолетни деца. Важно е да попълните всички необходими данни за пациента – три имена, дата на раждане, ЕГН, пол, роднинска връзка с Вас, за да може да запазите час за преглед.

Стъпка 3 - Избор на лекар

Следващата стъпка е навигацията до секцията „Прегледи“ и изборът на лекар, при който искате да запазите час за преглед.

Това става от бутона „Запази час“ в главното навигационно меню във Вашия профил.

В лявата част на екрана „Запази час“, който се отваря от този бутон, има 3 падащи менюта и едно поле за търсене.

Първо трябва да изберете името на пациента, за когото запазвате час – това става от първото падащо меню „Изберете пациент“. След това можете да филтрирате наличните часове за преглед по:

  • „Организация“ (медицинско дружество, в което желаете да бъде проведен прегледа)
  • „Специалност“ на лекаря
  • Търсене по име на конкретен лекар

 

След като изберете един от тези филтри или комбинация от тях, на екрана се зареждат имената на всички лекари, които преглеждат към съответната медицинска организация / специалност и графиците им за текущата седмица по дни и часови интервали.

В случай, че изберете Групова практика „МКЦ Моят лекар“  или друга групова или индивидуална практика с ОПЛ, се появява допълнително меню от което трябва да изберете тип на прегледа – остър или профилактичен. Това се налага поради факта, че ОПЛ имат различен тип дежурства във връзка с двата възможни вида прегледи и така ще Ви се визуализират само тези лекари, които имат графика за типа преглед, от който се нуждаете. 

Ако сте избрали за пациент дете се показват само педиатри, а ако сте избрали възрастен пациент – само лекари за възрастни, така че да не запишете по грешка преглед на възрастен при педиатър и обратно.

С клик върху линка „Изчисти филтрите“ премахвате всички избрани до момента параметри.

Дните, в които няма свободни часове, са обозначени с надпис „изчерпани“.

Стъпка 4 - Избор на дата и час. Допълнителна информация и финално потвърждение

4.1 Избор на дата и час

При клик върху някой от дните с посочени часове се отваря допълнителен прозорец, който Ви дава възможност да изберете конкретен час (с клик върху съответната кутийка), при което  бутонът „Запази час“ става активен и Ви позволява и да преминете нататък.

4.2 Детайли за консултацията

На последния екран виждате отново имената на пациента, на лекаря, датата и часа.

Имате възможност да оставите някакви допълнителни пояснения към записания от Вас час (напр. „по повод висока температура и повръщане“).

Бутонът „Запази час“ изпраща Вашата заявка към нашата система.

Стъпка 5 - Изпращаме Ви нотификация за запазения час и го вписваме във Вашия профил.

За всеки запазен от Вас час онлайн, както и за тези, които сте запазили с помощта на кол-центъра по телефона, Ви изпращаме потвърждение по е-мейл или СМС, според настроийките за нотификация, които сте задали във Вашия профил. 

В секцията „Запазени часове“ се пази информация както за предстоящи, така и за изминали прегледи, проведени в медицинските организации, които използват онлайн графика на Consento.

Back To Top