skip to Main Content
икона за семеен профил в списъка с функционалности на conseento.bg
  • възможност за създаване, редактиране, деактивиране на собствен профил и профили на роднини (родители, съпрузи, деца) и обединяването им в семеен профил.
  • семейният профил позволява пълнолетни потребители да плащат за здравни услуги на свои възрастни родители в напреднала възраст и / или на децата си
  • родителите имат достъп до здравните досиета на децата си, докато навършат 18 г възраст, след което стават самостоятелни потребители
  • поддръжка на профили на чужденци (с ЛНЧ или осигурителен номер) на латиница
  • възможност за въвеждане на 2 телефонни номера към един и същ профил
  • GDPR compliant профили
  • при разговор с кол-центъра, записване на час, онлайн консултация информацията за пациента се зарежда автоматично, което пести време и се избягва непрекъснатото искане или попълване на една и съща информация
Back To Top