skip to Main Content

Софтуерното решение на Консенто за хосписи е предназначено да улесни административния и медицинския персонал в хосписи в грижата за поверените им възрастни хора.

Платформата предлага следните модули, които са насочени към най-честите предизвикателства при управлението на хосписи:

  • Етажна схема за настаняване и управление на легловата база
  • Профил на пациента и електронно здравно досие
  • Лабораторен модул
  • Управление на договори, пакетни услуги, информирани съгласия и други административни документи
  • Медицинска документация – амбулаторни листи, декурзуси, психологическа оценка, сестрински бележки, физиотерапевтична оценка 
  • Справки за: извършени дейности, издадени административни и медицински документи, статус на пациентите, брой приети, изписани и т.н.
  • Билинг за начисляване и разплащане на извършените дейности
  • Мобилно приложение за улеснение на близките
Back To Top