skip to Main Content
писмена или телефонна консултация с лекар в consento.bg
  • Писмени консултации с пациенти, опция за прикачване на файлове
  • Телефонни консултации със съхранение на аудиофайл. Опашка с пропуснати разговори с лесно обратно прозвъняване.
  • Видео консултации с видеоархив. Възможност за приложение в трудовата медицина (напр. прегледи на шофьори преди пътуване)
  • Удобна система за разплащания за проведените консултации. Плащане през еPay, EasyPay, банкомат, дебитна или кредитна карта 
Back To Top