skip to Main Content

Услугата на Консенто „Телемедицина лекар-лекар“, която позволява двама или повече лекари да влязат в телевръзка през интернет и да обсъдят състоянието на конкретен болен, е съобразена с особеностите на българското здравеопазване и начина на работа на болничните звена.

С Консенто можете да разчитате на:

Лесно за имплементация софтуерно решение – не изисква специално подготвен технически екип на място, който да осъществява поддръжката му. За ползване на услугата е достатъчно наличието на поне едно устройство, което позволява връзка с интернет – мобилен телефон, таблет, лаптоп или настолен компютър.

  • Няма някакви специални изисквания към хардуера, тъй като връзката се осъществява през браузър или мобилното ни приложение за лекари. Това позволява използването на наличната техника в болницата или закупуването на такава на много ниска цена. Не е необходимо и без това затруднените финансово български болници да закупуват сложно за използване и скъпо оборудване, за да могат да провеждат консултации от разстояние от типа лекар-лекар. При други подобни системи първоначалната цена само за закупуване на монитор и допълнителни устройства може да надхвърли 40 000 – 50 000 лева.
  • Абонаментна цена за софтуерната услуга, напълно достъпна за всяка една болница в страната. Фиксирана месечна такса без ограничения по отношение на броя потребители, проведени консултации или архивирани записи. При други подобни решения заплащането често е базирано на броя проведени консултации и може да причини сериозни и непредвидими разходи за болницата.

Изключително лесно и удобно за използване от всеки лекар.

  • Няма нужда от специализирани технически познания или тежки и продължителни обучения. Осъществяването на консултация се случва буквално с няколко действия, не по-различно от ежедневната употреба на най-популярните приложения за смартфон

Въпреки че софтуерните и хардуерните изисквания за употреба на КОНСЕНТО са изключително ниски, надеждността на системата и защитата на пациентската и лекарската информация отговарят на най-високите критерии за софтуер в областта на медицината, като са спазени всички съвременни стандарти за създаване на клауд базиран софтуер и кибер сигурност. Нашият софтуер е планиран още от самото си създаване за употреба в областта на българската медицина. За разлика от други подобни решения, които са адаптиран софтуер с друго предназначение или са преработени платформи, програмирани извън България.

 

ОСНОВНИ МОДУЛИ НА КОНСЕНТО ТЕЛЕМЕДИЦИНА ЛЕКАР-ЛЕКАР

 

  1. Лекарски профил

Всеки лекар ползва собствен профил в Консенто, така че винаги е ясно кои са участниците в консултацията. За всеки профил може да бъде зададен график за провеждане на консултации към другите лекари в платформата. По този начин консултантите управляват ефективно времето си, а консултиращите се знаят в реално време с кого могат да се свържат в момента.

  1. Пациентски профил и здравно досие на пациента

Провеждането на консултацията стартира с избор на съществуващ или създаване на нов пациентски профил – чрез много улеснен и бърз процес. По този начин за всеки пациент, за когото е провеждана консултация, се натрупва документация в Консенто, към която впоследствие може да бъде реферирано при нужда. Тази документация се съхранява в пациентско здравно досие, което съдържа:

  • Детайли за проведени консултации
  • Медицинска документация – сканирани амбулаторни листи, епикризи, лабораторни резултати, протоколи, разчитания от образна диагностика и други
  • Бележки за пациента
  1. Писмени консултации

Този тип консултации са удобни в случай, че няма спешност в състоянието на болния. Могат да се използват и като предварително изпращане на информация – важни детайли и снимки на болния, с които консултантът трябва да се запознае, преди да се пристъпи към видео консултация.

  1. Видео консултации

Това е основният тип консултации от типа лекар-лекар в Консенто. Консултиращият се лекар инициира видео консултация с някой от консултантите, които имат график към момента на консултацията. Консултантът получава звукова и визуална информация за началото на консултацията и ако е свободен, се свързва с консултиращия се лекар. Ако в момента не може да осъществи консултацията, консултантът може да я прекъсне и след като се освободи, да инициира нова видео връзка с лекарят, който го е потърсил.

По време на видео връзката може да се ползват последователно предната и задната камера на мобилен телефон, така че при нужда да се покаже пациента.

Има възможност да се сподели и екран, така че консултантът директно да получи визуален достъп до отворени на компютъра на консултиращия се лекар PACS системи, изображения, лабораторни резултати, ЕКГ мониториране и всякакви други външни софтуери, които биха улеснили обсъждането на състоянието на пациента.

Възможно е изключване на предаването на звук и/или видео сигнал и оставяне само на аудио/видео канала при нужда (по технически или други причини – напр. слаб интернет сигнал, водещ до бавна връзка и т.н.).

Видео консултацията се записва и архивира, така че при нужда всеки един от лекарите, взели участие в нея могат да прегледат записа и да възстановят подробности от проведеното обсъждане.

Ако имате интерес към услугата  Телемедицина лекар-лекар, предлагана от Консенто, моля свържете се с нас през секцията Контакт.

 

Back To Top