skip to Main Content

Образование:

Д-р Цанко Стефанов е завършил медицина през 2016 година в Медицински университет – София.

Професионален път:

По време на следването си работи като санитар и медицинска сестра в Национална кардиологична болница между 2009-та и 2015-та. В последствие работи като спешен лекар към ЦСМП-София. Понастоящем практикува Спешна медицина във Великобритания.

Професионални интереси:

Спешна медицина, Спешна педиатрия, Обща медицина.

Участва редовно в клинични одити, дейности за подобряване на качеството, както и вътрешни семинари на тема Спешна медицина.

Владее свободно английски език.

 

Back To Top