skip to Main Content

Образование

Цветослава Григорова е завършила  Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2007 г. специалност Логопедия и има професионална квалификация Бакалавър по логопедия.

През 2011 г Цветослава Григорова завършва магистърска програма:“Комуникативни нарушения на развитието“.

Професионален път

Цветослава Григорова работи по специалността си от 2007 г.

Практикувала е в Частна детска градина“Светлина“.В момента е логопед в „Държавен логопедичен център“.

Работи като консултант в 1ДКК от основаването на клиниката.

Мисия и основна мотивационна цел на Цветослава Григорова е диагностиката и терапията на говорните и комуникативни нарушения.От особена важност за нея е развитието на комуникативни умения, индивидуалния подх од към всяко дете, развитието на правилна артикулация.В практиката си прилага различни умения и терапии в зависимост от конкретното нарушение.

  •  

Back To Top