skip to Main Content
икона за функционалност управление на договори на consento.bg
  • Качване на всички сканирани документи към профила на пациента (документи за избор на личен лекар, договори, съгласия за взимане на кръв, за венозни вливания, за обработка на лични данни и т.н.) в pdf формат с опция за печат
  • Отбелязване в профила на пациента какви задължителни документи има подписани със съответното мед. дружество и какви липсват.
Back To Top