skip to Main Content
Как ще изглежда здравеопазването през 2030 г.

Как ще изглежда здравеопазването през 2030 г.

В развитите страни продължителността  на живот се е увеличила значително през последните 50 години. За здравеопазването това означава, че има повече пациенти от всякога – често с по-сложни здравни проблеми – но в същото време работната сила, която се грижи за здравето, се свива.

За да задоволят нарастващите нужди на застаряващото население, клиничните лекари ще имат нужда от по-добри инструменти, за да дадат възможност за по-интелигентно здравеопазване. Едва сега започваме да използваме потенциала на технологиите, които водят до по-ранна диагностика и по-ефективни интервенции.

До 2030 г. експертите предсказват, че ще видим:

  1. Повече възможности за тестване и лечение извън болницата. Вместо пациента да разчита на болнични услуги, 2030 г ще предлага по-мобилни, по-малко инвазивни и по-достъпни опции.
  2. Данни от реалния свят (RWD), за да се ускори въвеждането в практиката на нови лечения. Големите количества данни и подобрената изчислителна мощ ще позволят обработка на статистическите резултати за новите медикаменти в реално време за разлика от старите традиционни контролирани клинични изпитвания.
  3. Big data масивите от данни ще позволят създаването на предсказващи модели за управление на хронични заболявания. Комбинирането на клинични данни с други видове данни – например данни от здравното застраховане, информация за потребителите и данни за околната среда – ще помогне на лекарите да намерят и да се свържат с пациентите, за да помогнат за профилактиката или отлагане на началото на хроничните заболяваия.
  4. Високотехнологичната медицина ще даде възможност за по-персонализирани планове за лечение. Използването на геномна информация за персонализиране на плановете за медицински грижи е нов подход в областта на здравеопазването днес, който се движи постоянно напред.

Възможността да се следи нивото на кръвната захар или бъбречната функция, без вземането на кръвна проба, ще бъде широко достъпна.

Предлагането на цялостна грижа за хората започва да заличава границата между здравните и социалните услуги. До 2030 г. ще видим
по-добре интегрирани услуги, тъй като технологията улеснява по-добрата комуникация.

Грижата за застаряващото население ще увеличи изисквания към здравеопазването. Истинската трансформация зависи от това, здравеопазването да използва силата на технологията, за да даде възможност на лекарите да диагностицират по-рано и да се намесват по-ефективно, а пациентите да поемат по-активна роля в грижата за здравето си.

 

Back To Top